uued nuputamise ülesanded mcv 11 / okt / 16:35
mcv 11 / okt / 16:35  
Olukorra kirjeldus:
A jeweler is setting eight gemstones-gamet. jade, malachite, opal. ruby, sapphire, turquoise, and zircon-around a circular bracelet. There are eight adjacent positions, numbered consecutively 1 through 8 around the bracelet, in which to set the stones, with position 8 adjacent to position 1.

Reeglid
The ruby is adjacent to the zircon.
The garnet is adjacent to the zircon.
The jade is adjacent to the opal.
The jade is not adjacent to the malachite.
If the turquoise is set in position 2, the opal is set in position 3; otherwise. the opal is set in position 2.

Küsimused:
1) Which of the following can be the order, from position 1 through position 8. of the stones set around the bracelet?
(A) Jade, opal, malachite, ruby, zircon, garnet, sapphire, turquoise
(B) Jade, opal, sapphire, turquoise, garnet. ruby. zircon, malachite
(C) Malachite, turquoise, opal. jade. ruby, zircon, garnet, sapphire
(D) Turquoise, opal, jade, sapphire, garnet, zircon, ruby, malachite
(E) Turquoise, sapphire, opal, jade, gamet, zircon, ruby, malachite

2) If the turquoise is set in position 8, which of the following must be true?
(A) The garnet is set in position 5.
(B) The jade is set in position 1.
(C) The jade is set in position 3.
(D) The malachite is set in position 1.
(E) The sapphire is set in position 1.

3) Which of the following is a position in which the zircon can be set?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

4) If the turquoise is set in position 2, which of the following can be true?
(A) The garnet is set in position 1.
(B) The jade is set in position 1.
(C) The malachite is set in position 5.
(D) The ruby is set in position 5.
(E) The sapphire is set in position 4.
 
mcv 11 / okt / 16:41  
Probleem on selles, et antud kirjelduse ja reeglite järgi tundub mulle, et kõigis küsimustes on rohkem kui üks sobiv vastusevariant.

Kas asi on minu vigases arutluses või on mõni reegel puudu või mis nagu?
 
mcv 11 / okt / 17:22  
Ja siis veel üks ülesanne.

Kirjeldus
Carol’s age, in years, can be expressed by reversing the digits in her father’s age, in years. The sum of the digits in each age is 10.

Kumb on suurem?
The positive difference between Carol’s age, in years, and her father’s age, in years või 36

Need kaks numbrit nende vanustes võivad olla 1 ja 9, 2 ja 8, 3 ja 7 ning 6 ja 4 (5 ja 5 ei sobi, sest isa ja tütar ei saa olla sama vanad). 19 ja 91 on vahe suurem kui 36, 46 ja 64 on vahe väiksem kui 36. Seega suhet ei saa antud informatsiooni põhjal otsustada?
 
m1sterX 11 / okt / 19:36  
Teise ülesandega oleks nõus. Ma ütleks, et ei saa otsustada.

Esimese ülesande puhul, ma leian ka, et on küsimustel on rohkem kui üks vastus